Kami spend RM 4000 untuk AD Spend. Alhamdulillah jualan kurma mencecah RM 75,000.
Terima kasih Syspro Web Development. Perkhidmatan anda memang terbaik dan awesome. Syspro Web Development is highly recommended.