Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web

1. Syarat

 1. Dengan mengakses laman web ini, anda setuju untuk terikat dengan Syarat dan Ketentuan Penggunaan laman web ini, undang-undang dan peraturan yang berlaku dan kepatuhannya. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma dan syarat yang dinyatakan, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terdapat dalam laman web ini dijamin oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagang yang relevan.

2. Gunakan Lesen

 1. Kebenaran dibenarkan untuk memuat turun satu pendua bahan (data atau pengaturcaraan) buat sementara waktu di laman Syspro Web Development untuk penggunaan individu dan bukan perniagaan sahaja. Ini hanya izin lesen dan bukan pertukaran hak milik, dan di bawah izin ini anda tidak boleh:
  1. mengubah suai atau menyalin bahan;
  2. gunakan bahan untuk kegunaan komersial, atau untuk persembahan awam (perniagaan atau bukan perniagaan);
  3. cuba menguraikan atau membina semula sebarang produk atau bahan yang terdapat di laman web Syspro Web Development;
  4. keluarkan sebarang hak cipta atau dokumentasi lain dari bahan; atau
  5. pindahkan bahan tersebut kepada orang lain atau pada server lain.
 2. Projek mungkin akan ditamatkan jika anda mengabaikan salah satu syarat ini oleh Syspro Web Development. Selepas anda tidak lagi mendapat keizinan, anda mesti memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam pemilikan anda sama ada dalam bentuk elektronik atau bercetak.

3. Pindaan dan Errata

 1. Bahan-bahan yang dipaparkan di laman web Syspro Web Development mungkin termasuk kesalahan tipografi, atau fotografi. Syspro Web Development tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya tepat atau terkini. Syspro Web Development boleh membuat penambahbaikan terhadap bahan yang terdapat di laman webnya tanpa pemberitahuan. Syspro Web Development tidak membuat dedikasi untuk mengemas kini bahan.

4. Pautan

 1. Syspro Web Development tidak memeriksa sebahagian besar laman web atau pautan yang disambungkan ke laman webnya dan tidak bertanggung jawab atas isi kandungan laman web yang berkaitan. Penggabungan sebarang sambungan pautann tidak disokong oleh Syspro Web Development. Penggunaan laman web yang berkaitan adalah atas risiko pengguna sendiri.

5. Pengubahsuaian Syarat Penggunaan Laman web

 1. Syspro Web Development dapat memperbaharui syarat penggunaan ini untuk laman webnya setiap kali tanpa pemberitahuan. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan bentuk Terma dan Syarat yang terkini.

6. Undang-undang yang Mengatur

 1. Apa-apa kes yang terlibat dengan laman web Syspro Web Development harus ditadbir oleh undang-undang Malaysia.

7. Dasar Privasi

 1. Privasi anda sangat penting bagi kami. Begitu juga, kami telah membuat Dasar ini dengan tujuan anda harus melihat bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, menyebarkan dan mendedahkan dan memanfaatkan data individu. Berikut adalah rangka tindakan dasar privasi kami.
  1. Sebelum atau pada masa pengumpulan maklumat peribadi, kami akan mengenal pasti tujuan maklumat dikumpulkan.
  2. Kami akan mengumpulkan dan menggunakan data individu secara tunggal dengan sasaran untuk memenuhi alasan-alasan yang ditunjukkan oleh kami dan untuk tujuan lain yang baik, kecuali kami mendapat persetujuan individu yang berkenaan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
  3. Kami hanya akan menyimpan data individu dengan panjang lebar untuk kepuasan atas sebab-sebab tersebut.
  4. Kami akan mengumpulkan data individu dengan cara yang sah dan munasabah dan, jika sesuai, dengan maklumat atau persetujuan individu berkenaan.
  5. Maklumat peribadi semestinya penting untuk alasan penggunaannya, dan, sejauh yang mustahak untuk alasan tersebut, mestilah tepat, selesai dan dikemas kini.
  6. Kami akan melindungi data individu dengan perisai keselamatan daripada musibah atau pencurian, dan juga akses, penyebaran, penduaan, penggunaan atau perubahan yang tidak disetujui.
  7. Kami akan segera memberi pelanggan akses kepada dasar dan prosedur kami untuk pentadbiran data individu.

8. Maklumat peribadi

 1. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan bergantung kepada jenis perkhidmatan, sokongan, atau pertanyaan penjualan, dan mungkin termasuk nama, alamat, nombor telefon, nombor faks dan alamat emel anda, tarikh perkhidmatan yang disediakan, jenis perkhidmatan yang disediakan, sejarah pembayaran, cara pembayaran, jumlah pembayaran, tarikh pembayaran, nama domain, kad kredit atau maklumat pembayaran lain. Maklumat kewangan hanya akan digunakan ketika anda membeli produk dan perkhidmatan kami. Sekiranya anda membeli dengan kad kredit, maklumat ini mungkin akan dihantar ke penyedia kad kredit anda. Semasa memindahkan maklumat peribadi, ikon keselamatan akan muncul di penyemak imbas anda.

9. Tinjauan Pelanggan

 1. Kami secara berkala boleh melakukan tinjauan pelanggan. Penyertaan dalam tinjauan pelanggan kami adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, kami mendorong pengguna kami untuk mengambil bahagian dalam tinjauan ini kerana anda dapat memberi kami maklumat penting yang akan membantu kami meningkatkan jenis perkhidmatan yang kami tawarkan dan bagaimana kami menyampaikannya kepada anda. Maklumat peribadi anda, jika diberikan, akan tetap dirahsiakan, walaupun tinjauan dilakukan oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga bagi pihak kami.

10. Media Sosial

 1. Laman web kami merangkumi ciri media sosial (seperti butang "Suka" Facebook). Ciri-ciri ini akan mengumpulkan alamat IP anda dan halaman mana yang anda kunjungi di laman web kami, dan dapat menetapkan kuki untuk membolehkan fitur berfungsi dengan baik. Ciri dan widget media sosial boleh dihoskan oleh pihak ketiga atau secara langsung di laman web kami. Interaksi anda dengan ciri-ciri ini diatur oleh dasar privasi syarikat yang menyediakan ciri tersebut.