Terma & Syarat Syspro Web Development

Selamat datang ke Reka Bentuk Web Syspro Web Development. Dengan melanggan perkhidmatan kami, anda telah mengesahkan bahawa anda (pelanggan) bersetuju mematuhi Perjanjian Terma & Syarat ini. Syarat-syarat ini mengikat secara sah dan mewakili perjanjian antara anda (pelanggan) dan syarikat Syspro Web Development.

Polisi Reka Bentuk Laman Web

  1. Syspro Web Development berhak untuk tidak menerima projek yang mempromosikan perkauman, pornografi atau menghina.
  2. Syspro Web Development berhak untuk menggantung mana-mana laman web / akaun hosting yang menghubungkan ke mana-mana kandungan (Lucah, pornografi, mengancam, kasar) berikut.
  3. Laman web yang dicipta oleh Syspro Web Development sepatutnya mempunyai pernyataan “Laman web yang direka oleh Syspro Web Development” diletakkan di bahagian bawah "footer" laman web.
  4. Syspro Web Development berhak untuk memasukkan dalam mana-mana projek yang dibangunkan oleh kami ke laman portfolio Syspro Web Development.

Pembaharuan Domain dan Web Hosting

 1. Syspro Web Development tidak akan memperbaharui akaun klien domain / hosting pelanggan secara automatik. Kami akan menghantar e-mel peringatan kepada pelanggan 30 hari sebelum tarikh tamat tempoh perkhidmatan. Pelanggan perlu membuat pengesahan mengenai pembaharuan dan diikuti dengan pembayaran.

Kegagalan dalam Pembayaran

  1. Kegagalan dalam pembayaran untuk pembaharuan perkhidmatan laman web / domain / hosting / perkhidmatan lain akan menyebabkan laman web ditutup segera setelah tarikh tamat.
  2. Pelanggan harus menanggung risiko kehilangan pemilikan domain / hosting / laman web / perkhidmatan lain.

Pembatalan Pesanan

 1. Sekiranya pesanan itu dibatalkan kerana ketiadaan barang atau ketidakupayaan kami untuk menyampaikan produk, Syspro Web Development akan mengembalikan jumlah yang telah dibayar.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau maklum balas mengenai Terma & Syarat ini, sila hubungi kami di:

 

Syspro Web Development