Terma & Syarat Syspro Web Development

Selamat Datang ke Syspro Web Development. Dengan melanggan perkhidmatan kami, anda telah mengesahkan bahawa anda (pelanggan) bersetuju untuk mematuhi Perjanjian Terma dan Syarat ini. Syarat-syarat ini mengikat secara sah dan mewakili perjanjian antara anda (pelanggan) dan syarikat Syspro Web Development.

Polisi Reka Bentuk Laman Web

 1. Syspro Web Development berhak untuk tidak menerima projek yang mempromosikan perkauman, pornografi atau menghina.
 2. Syspro Web Development berhak untuk menggantung mana-mana laman web / akaun hosting yang menghubungkan ke mana-mana kandungan (lucah, pornografi, mengancam, kasar).
 3. Laman web yang dibuat oleh Syspro Web Development harus mempunyai pernyataan "Laman web yang dirancang oleh Syspro Web Development" ditempatkan di bahagian bawah footer laman web.
 4. Syspro Web Development berhak untuk memasukkan dalam setiap projek yang dibangunkan oleh kami ke dalam halaman portfolio Syspro Web Development.
 5. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memberikan maklumat yang tepat, terkini, dan lengkap pada borang pendaftaran, termasuk alamat emel yang berbeza dari domain yang anda daftarkan. Sekiranya terdapat masalah penyalahgunaan atau kami perlu untuk menghubungi anda, kami akan menggunakan alamat emel utama yang kami ada. Adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa maklumat akaun anda, termasuk mana-mana akaun domain adalah tepat, betul dan lengkap setiap masa. Syspro Web Development tidak bertanggungjawab atas apa-apa kelewatan perkhidmatan, pendaftaran domain yang luput kerana maklumat hubungan yang lama dikaitkan dengan domain. Sekiranya anda perlu mengesahkan atau mengubah maklumat hubungan anda, anda boleh menggunakan Client Area untuk mengemas kini maklumat hubungan anda. Memberikan maklumat hubungan palsu dalam bentuk apa pun boleh mengakibatkan penghentian akaun anda. Dalam pembelian server khusus atau kes lain, anda mungkin diminta untuk memberikan pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan mungkin imbasan kad kredit yang digunakan untuk tujuan pengesahan. Kegagalan memberikan maklumat yang diminta boleh menyebabkan pesanan anda ditolak.
 6. Kami tidak akan bertanggungjawab atau dengan cara apa pun yang bertanggungjawab atas kehilangan data atau fail berkenaan dengan akaun yang ditamatkan, terputus, digantung, dibatalkan atau terganggu kerana kegagalan anda membuat pembayaran sewajarnya pada perkhidmatan hosting web kami yang diberikan.
 7. Jika anda bersetuju dengan syarat ini, ini bermakna bahawa anda sekurang-kurangnya berumur mengikut majoriti usia di negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau kebanyakan orang di negeri atau wilayah tempat tinggal anda berusia sama dengan anda dan anda telah memberikan persetujuan kepada kami untuk membenarkan mana-mana tanggungan bawah umur anda untuk menggunakan laman web ini. Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah atau anda juga, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang di bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terbatas pada undang-undang hak cipta). Anda tidak boleh menyebarkan virus atau sebarang kod yang boleh merosakkan. Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Syarat akan mengakibatkan penamatan Perkhidmatan anda dengan segera.

Pemilikan Dan Penggunaan Laman Web Yang Dibolehkan

 1. Laman web (termasuk semua konten, tajuk halaman, grafik khusus, ikon butang, dan skrip serta presentasi, pengaturan, koordinasi, peningkatan dan pemilihan informasi tersebut dan lain-lain dalam bentuk teks, grafik, video, dan audio, gambar, ikon, perisian reka bentuk, aplikasi, data dan elemen lain yang terdapat di atau melalui laman web) adalah hak milik Syspro Web Development (kecuali dinyatakan sebaliknya) dan dilindungi oleh Undang-Undang Harta Intelek di Malaysia. Penggunaan laman web oleh anda tidak memindahkan hak kepemilikan atau hak kepada anda dalam Laman Web atau kandungannya. Laman web disediakan untuk anda untuk kegunaan sah dan peribadi anda sahaja. Anda boleh menggunakan laman web hanya dengan cara yang dijelaskan secara jelas dalam perjanjian dan tertakluk kepada semua undang-undang yang berlaku. Menggunakan laman web untuk tujuan lain atau dengan cara lain adalah dilarang sama sekali.

Polisi Reka Bentuk

 1. Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini merangkumi, tetapi tidak terbatas pada, reka bentuk, susun atur, rupa, penampilan dan grafik. Pengeluaran semula dilarang selain daripada terma dan syarat yang disediakan di sini.
 2. Semua hak cipta, tanda dagangan dan tanda perkhidmatan adalah milik pemiliknya masing-masing.
 3. Tahap kelulusan reka bentuk memerlukan pelanggan mengkaji semula halaman utama dan reka bentuk halaman dalaman dengan mempertimbangkan susun atur, struktur dan tema warna sahaja. Semakan mengenai gambar dan kandungan tidak akan dilayan pada tahap ini.
 4. Anda bersetuju untuk memberikan kami semua logo, kandungan, karya seni, foto dan fail yang diperlukan untuk menyelesaikan projek mengikut skop kerja yang dipersetujui.

Polisi Pemasaran Media Sosial

 1. Pelantikan Agensi

Pelanggan dengan ini melantik Syspro Web Development untuk mengendalikan semua iklan, komunikasi dan kerja berkaitan di media sosial yang diperlukan untuk jenama anda.

 1. Permulaan Dan Tempoh

Perjanjian ini dianggap bermula dari (tarikh mulai), dan akan berkuatkuasa selama 7 hari. Perjanjian tersebut boleh diperbaharui selepas itu sebagaimana yang dipersetujui bersama oleh kedua-dua belah pihak.

 1. Perkhidmatan Agensi

Syspro Web Development akan memberikan perkhidmatan kepada pelanggan, merangkumi yang berikut:

 1. Perundingan untuk pemasaran online.
 2. Mencipta konten yang relevan dan kreatif untuk menjangkau pelanggan sasaran anda. 
 3. Membuat dan mengurus semua gambar, video, dan kandungan bertulis yang diterbitkan di halaman media sosial perniagaan anda. 
 4. Melancarkan kempen iklan berbayar yang dikembangkan dengan teliti melalui iklan Facebook, iklan Google, dan promosi Instagram.
 5. Melakukan advokasi online dan membuka aliran untuk cross-promotion. 
 6. Membangun dan mengembangkan usaha jangkauan masyarakat. 
 7. Memantau, mendengar, dan memberi respons yang tepat kepada pengguna sambil menaikkan bakal pelanggan dan penjualan. 
 8. Mengawasi reka bentuk gambar profil anda, gambar kecil, iklan, landing page, dan lain-lain. 
 9. Memupuk bakal pelanggan dan penjualan dengan menggunakan strategi pemasaran yang terbukti dengan ujian dan metrik. 
 10. Menguji strategi pemasaran baru dan kreatif melalui media sosial. 
 11. Memantau tren alat media sosial, aplikasi, saluran, reka bentuk, dan lain-lain.. 
 12. Mengenal pasti ancaman dan peluang dalam kandungan yang dihasilkan pengguna di sekitar halaman media sosial perniagaan anda, dan memberitahu anda tentang ancaman yang boleh dipercayai atau terkenal. 
 13. Menganalisis data kempen pemasaran dan menggunakan analisis ini untuk membuat cadangan dan rencana untuk merevisi media sosial, pemasaran konten, dan kempen iklan sosial.
 14. Menganalisis, mengkaji, dan melaporkan keberkesanan kempen dalam usaha memaksimumkan hasil.  
 15. Menyiapkan akaun media sosial di platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain seperti yang dinyatakan semasa pembayaran. 
 16. Pemantauan, pengelolaan, dan pengeposan untuk akaun di platform ini seperti yang ditentukan di checkout. 
 17. Sebarang perkhidmatan lain yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang ditentukan semasa pembayaran. 

Polisi Pemasaran Digital

 1. Pindaan dalam Pembangunan Projek

Apabila pelanggan meminta untuk menambah atau mengubah atau membuat semula reka bentuk / susun atur / komponen yang telah dipersetujui / disahkan oleh pelanggan sebelumnya, Syspro Web Development akan mengenakan bayaran untuk jumlah jam yang terkumpul. Perubahan maksimum tiga (3) kali dibenarkan untuk sebarang perubahan reka bentuk atau pengaturcaraan. Bayaran akan disebutkan untuk perubahan berikutnya dan hanya akan dikenakan apabila pelanggan bersetuju dengan caj dari sebut harga tersebut. Kecuali jika pindaan itu disebabkan oleh kesalahan Syspro Web Development, maka caj tersebut akan dilepaskan.

 1. Perkhidmatan Pengiklanan Online

Syspro Web Development menyediakan pemasaran, pengoptimuman dan perkhidmatan berkaitan enjin carian secara tempatan, nasional dan antarabangsa. Oleh itu, kami menyerahkan maklumat bagi pihak anda kepada penyedia carian yang anda mesti setuju dengan terma dan syarat mereka. Penyedia ini mungkin merangkumi, tetapi tidak terhad kepada: Google, Yahoo, MSN / Bing, ASK, AOL, Marchex, InfoUSA, Bantuan Direktori 411, Yellowpages.com, Superpages.com, Yellowbook.com, Yelp, Acxiom, Localeze, TrueLocal , local.com, CitySearch, MagicYellow, Dex, YP.com, iBegin, YellowBot, Insider Pages, MojoPages, Kudzu, Merchant Circle, OnStar, Craigslist, Kijiji, akhbar online tempatan, Facebook, YouTube dan laman web lain. Terma dan syarat penyedia ini semua terpakai. Syspro Web Development tidak akan berkongsi maklumat anda dengan perniagaan selain daripada mendapatkan perkhidmatan iklan dan pemasaran online bagi pihak anda.

 1. Lesen

Kecuali dinyatakan sebaliknya, Syspro Web Development dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Syspro Web Development. Semua hak harta intelek terpelihara. Anda boleh melihat dan / atau mencetak halaman dari syspro.my untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada sekatan yang termaktub dalam terma dan syarat ini. Anda tidak boleh:

 1. Menerbitkan semula bahan dari syspro.my
 2. Jual, sewa atau sub-lesen bahan dari syspro.my
 3. Menghasilkan semula, pendua atau menyalin bahan dari syspro.my
 4. Berkongsi semula kandungan dari Syspro Web Development (melainkan jika kandungan dibuat khusus untuk perkongsian semula).

Polisi Copywriting

 1. Pembayaran Copywriting

Copywriter akan menghasilkan draf pertama dalam jangka masa yang dipersetujui dan akan mengharapkan pindaan / semakan pada draf tersebut dalam masa empat belas hari sejak anda menerima draf tersebut. Copywriter kami akan menulis hingga tiga draf dalam anggaran caj asal dan untuk pekerjaan yang berbeza, dia menjangkakan akan mencapai versi terakhir dalam 30 hari setelah menyerahkan draf pertama. Kecuali jika jangka masa yang lebih lama telah dipersetujui, dia mungkin akan mengenakan kos penuh pekerjaan pada akhir 30 hari tersebut. Pindaan selanjutnya setelah draf akhir dipersetujui akan dikenakan pada kadar jam biasa.

 1. Syarat Harga Kami

Bayaran copywriting kami sekarang adalah RM50 sejam, atau RM400 sehari. Sebelum setiap projek, kami akan memberikan sebut harga supaya anda tahu dengan tepat berapa kos kerja. Sebarang perubahan pada nota asal yang dimulakan oleh pelanggan mungkin memerlukan kami untuk menyesuaikan kos. Jumlah harga projek anda akan merangkumi:

 1. Sebut harga percuma
 2. Maksimum 3 draf projek yang dinyatakan dalam ringkasan asal
 3. Sebarang pindaan kecil pada projek anda
 4. Nasihat dan rundingan melalui emel jika perlu

Sebarang kerja tambahan yang diminta yang tidak diliputi dalam nota asal akan disebut secara berasingan dan ditambahkan ke invois asal.

 1. Pemilikan dan harta intelek
 1. Membekalkan draf copywriting anda sendiri.
  • Anda mungkin meminta Syspro Web Development untuk menggunakan draf copywriting yang telah anda tulis sendiri atau yang telah ditulis untuk anda. Dengan melakukan ini, anda mengesahkan bahawa anda adalah pemegang hak cipta draf ini atau anda dibenarkan oleh pemegang hak cipta untuk menggunakan bahan ini untuk menjadi sebahagian daripada karya yang akan dibuat oleh Syspro Web Development untuk anda. Dalam kes sedemikian, anda memberi ganti rugi kepada Syspro Web Development terhadap tuntutan yang timbul dari tuntutan bahawa karya baru tersebut melanggar hak cipta yang ada.
 2. Merujuk copywriting orang lain.
  • Sekiranya anda sediakan untuk copywriter dengan penyelidikan atau sampel yang diambil dari media cetak atau laman web orang lain, anda mesti menyatakan sama ada anda telah mendapat kebenaran untuk menggunakan bahan ini dan anda memberi ganti rugi kepada copywriter terhadap sebarang tindakan yang timbul akibat menggunakan kandungan ini sebagai bahan rujukan.

Pembaharuan Domain dan Web Hosting

 1. Syspro Web Development tidak akan memperbaharui akaun klien domain / hosting pelanggan secara automatik. Kami akan menghantar emel peringatan kepada pelanggan 30 hari sebelum tarikh tamat tempoh perkhidmatan. Pelanggan perlu membuat pengesahan mengenai pembaharuan dan diikuti dengan pembayaran.

Kegagalan dalam Pembayaran

 1. Kegagalan dalam pembayaran untuk pembaharuan perkhidmatan laman web / domain / hosting / perkhidmatan lain akan menyebabkan laman web ditutup segera setelah tarikh tamat.
 2. Pelanggan harus menanggung risiko kehilangan pemilikan domain / hosting / laman web / perkhidmatan lain.

Pembatalan Pesanan

 1. Sekiranya pesanan itu dibatalkan kerana ketiadaan barang atau ketidakupayaan kami untuk menyampaikan produk, Syspro Web Development akan mengembalikan jumlah yang telah dibayar.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau maklum balas mengenai Terma & Syarat ini, sila hubungi kami di:

+605-311-4275

support@syspro.my